Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku

O nas

Nasze Stowarzyszenie zawiązało się w maju 2014 roku, w Kościelisku, z inicjatywy Ewy Słodyczki. Początkowo działało, jako nieformalna grupa kobiet, przy Związku Podhalan.
Celem Koła jest przede wszystkim aktywizacja i promowanie kobiet z Gminy Kościelisko w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym; praca na rzecz integracji pokoleń oraz propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych.
Po wielu wspólnie zorganizowanych imprezach, członkinie Koła podjęły decyzję o zarejestrowaniu grupy.
Osobowość prawną Stowarzyszenie o nazwie Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku uzyskało 29 grudnia 2014 roku.
Nasze logo zaprojektowała i wykonała jedna z nas: Stanisława Karpiel - Bułecka.
Obecnie Koło zrzesza około 20 czynnie działających pań, w różnym wieku, o różnych umiejętnościach, talentach oraz kwalifikacjach zawodowych.
Wszystkie Gospodynie łączy chęć pracy na rzecz mieszkańców Gminy oraz zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.


Jak do nas dołączyć?

--> wystarczy do nas zadzwonić ( nr tel 781 627 441)  

--> lub napisać na adres: kontakt@gospodynie.org

--> przyjść na spotkanie członkiń KGW i przekonać się, czy na pewno chcę nalezeć do Stowarzyszenia

--> jeśli tak- wypełnić deklarację członkowską i uiścić jednorazową składkę członkowską na biezący rok.

Zapraszamy!

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia o nazwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku.
Kościelisko, dnia: ....................
Własnoręczny podpis: .......................

Poniżej przedstawiam dane osobowe:
Nazwisko i imiona:…………………………………………………………………………..

Imiona rodziców:…………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………..

Obywatelstwo:……………………………………………………………………………….

Miejsce zamieszkania:………………………………………………………………………

PESEL:…………………………………………Nr. Dow.osob………………………………

Numer telefonu:………………………………………………………………………………

UCHWAŁA ZARZĄDU
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr .......................... z dnia .......................... Pan/Pani ............................. został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia (...)

Kościelisko, dnia: .........................
(podpisy dwóch członków zarządu)
 

 

Wróć do góry